บริการหลังการขายติดต่อ

  • กลุ่มลูกค้านิติบุคคล โทร 1239
  • กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา โทร 1242
  • ชำระค่าบริการ ผ่าน ทรูไอเซอร์วิส
  • https://www.true.th/truemoveh/site/true-sms-self-service